Korras raamatupidamine hõlmab endas mitmeid nüansse. Vajalik on dokumentide õige käitlemine ning iga algdokument peab olema õigesti vormistatud. Raamatupidamise korral aitavad rütmi hoida ka erinevad seadusest tulenevad tähtajad, mida ettevõtja ja raamatupidaja peavad jälgima.

Millised siis on aga need nüansid, millele tuleks kindlasti tähelepanu pöörata?

Tihtiesinev probleem nii ettevõttele kui raamatupidajale on dokumentide kättesaamine ühelt poolt ja nende kätte toimetamine teiselt poolt. Mõned kuluarved lähevad vahel kaduma, või ei aega tegeleda nende skaneerimise, kopeerimise ja saatmisega.

 

Seega esimene oluline asi, mida igal ettevõtjal tasub meeles pidada, on algdokumentide säilitamine ja õigeaegne edastamine. Eelkõige just algdokumentidest saab alguse, kas ja kuivõrd korralikult on ettevõtte raamatupidamine korras ning kui palju on infot on tagsivaates olemas õigete finantsotsuste langetamiseks.

 

Tuleb ette ka olukordi, kus tehakse teeme kulutusi või liigutusi, mis ei ole ettevõtte jaoks ehk rahaliselt kõige kasulikumad.

 

Siin on kasulikud soovitused, kuidas teha see enda jaoks kergemaks. Nii on endal ettevõtjana muretsemist vähem ja raamatupidaja on ka rahulolevam, sest asjad sujuvad.

 

  • Kuigi kogu maailm liigub paberivaba raamatupidamise poole, tuleb aeg-ajalt siiski ette paberarveid ja tšekke. Need tasub alati ühte kohta koguda. Pange nähtavale kohale näiteks väike trukiga kaustik, kuhu kuu jooksul saab kõik tšekid ja sularahaarved hoiustada. Siis on need ühes kohas kindlalt koos ja saad selle kausta järgmise kuu alguses raamatupidajale edastada.
  • Skanneerimisest mugavam on aga paberdokumentide kohale viimise asemel raamatupidajaga kokku leppida, milline on talle sobivam pilveserver dokumentide edastamiseks ja hoiustamiseks. Paljud raamatupidajad juba kasutavad ühte või teist pilvelahendust.
  • Arve/tšekk tasub üles laadida või raamatupidajale edastada selle tekkimise päeval. Nii ei ole pärast muret, et vajalik dokument on kaduma läinud.
  • Kõik meilile tulnud arved tasub kuu kaupa kokku koguda samasse kausta. Seda nii raamatupidaja abi kasutades, kui ka esialgu ise raamatupidamist tehes.
  • 10. ja 20. kuupäev on lihtsad meeles pidada ja neid tasub järgida. Nii ei teki hilinevaid aruandeid ja sellest võimalikku lisasuhtlust ametkondadega. Et aruandlus saaks õigel ajal esitatud, tasub ettevõtjal saata dokumendi raamatupidajale vähemalt viis päeva ette tähtaega. Nii jõuab ka raamatupidaja kõik õigeaegselt ette valmistada.
  • Käibemaksukohuslaseks registreerudes tasub mõelda raamatupidaja kaasamisele, sest käibemaksuga kaasnevad mitmed nüansid ja erisused, mille ise meeles pidamine võib olla üpriski töömahukas. Raamatupidaja on nendega kursis.
  • Alati on kasulikum küsida nõu raamatupidajale enne tehingu tegemist, kui kuu aega hiljem. Tihti on mitu erinevat võimalust sama tehingu kajastamiseks.
  • Ettevõttesse on võimalik soetada mitmeid töövahendeid, ning ühel ettevõttel on lubatud tegeleda ka mitme tegevusalaga. Siinkohal aitab taas raamatupidaja asjatundlik nõu erinevate investeeringute tegemisel või vajadusel ka proportsionaalse kulu arvutamisel, mis kaasneb näiteks kodukontoris töötamise kuldue katmisega.
  • Raamatupidamine ei ole pelgalt dokumentide töötlemise kohustus, vaid kokku pandud andmed annavad ka ettevõtluses otsuste tegemiseks vajalikku informatsiooni. Raamatupidaja aitab ka infot tõlgendada, kui vaid küsida.

 

Algusest peale korras hoitud raamatupidamine võib algselt küll tunduda tülikas ebavajalik, kuid pikemas perspektiivis toob kaasa suurema kasu. Korrektne raamatupidamisajalugu saab alguse esimestest tehingutest, millega kaasnevad korrektsed algdokumendid ning see jätkub õigeaegselt esitatud deklaratsioonide ja aruannetega.

 

Korralikult kokku kogutud ja üheks tervikuks liidetud andmed annavad nii ettevõtjale kasulikku informatsiooni kui ka hoiavad ära hilisemad ebavajalikud kulutused. Seega tasub olla hoolas kohe algusest peale. Nii kulub pikemas plaanis raamatupidamisele vöhem energiat ja ressursse.