1.veebruar 2023 kaob ära minimaalse sissemakse nõue osaühingu loomisel, andes ettevõtte loojale võimaluse luua ettevõte kasvõi ühesendise sissemaksega.

Sissemakse tegemisel tuleb nii asutajal kui ka hiljem osanikel ise hinnata, millise suurusega osakapital on osaühingu alustamiseks ja jätkamiseks vajalik. Arvesse tuleb võtta ka lisasätet(§ 29 lg 91), mis puudutab ettevõtte pankrotistumist. Nimelt kehtestati tingimus, et alla 2500 eurose osakapitaliga osaühingu osanik vastutab osakapitali suuruse ja 2500 euro vahele jääva summa ulatuses ajutise halduri tasu ja kulude eest.

Näiteks: Osaühingu osakapital on 500€. Pankroti korral puuduvad osaühingul piisavad vahendid vara ajutise halduri tasu ja kulude katteks, mis tähendab, et osaniku potentsiaalse vastutuse suurus on 2000€.

Muudatuse eesmärgiks on suurendada asutajate ja osanike vastutust ja suunata neid senisest enam läbi mõtlema tegelikult vajamineva kapitali suuruse osaühingu tegevuse alustamiseks ja jätkamiseks.