Alates 2023. aastast on üldine maksuvaba tulu kuni 654 eurot kuus (varem kuni 500€ kuus), vähenedes inimese sissetuleku kasvades. Alates 1.jaanuarist 2023 rakendub vanaduspensioniikka jõudnud inimestele eraldi sissetulekust sõltumata maksuvaba tulu kuni 704€ kuus, mis tähendab, et keskmine pension on tulumaksuvaba.

Kõikidel töötuskindlustushüvitise, töölesõidu toetuse ja tasemeõppetoetuse saajatel, kes kasutavad praegu maksuvaba tulu maksimaalses määras kuni 500€ kuus, asendub see summa kuni 654€ kuus. 2023 aastal pensioniikka jõudvatel inimestel, kes kasutavad maksuvaba tulu maksimaalses määras kuni 500€ kuus asendab Eesti Töötukassa selle uue maksimaalse määraga kuni 704€ kuus. Mõlemal juhul rakendub muudatus automaatselt ning selleks eraldi avaldust esitama ei pea.

Uus maksuvaba tulu määr rakendub nende väljamaksete osas, mis kuuluvad teostamisele alates jaanuarist 2023.

Kui töötuskindlustushüvitise, töölesõidu toetuse või tasemeõppetoetuse saaja ei soovi maksuvaba tulu maksimaalses määras kasutada, siis selleks on vajalik uue maksuvaba tulu avalduse esitamine.